Avatrix S.A.

Plan połączenia z
Ice Code Games sp. z o.o.


Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
na dzień 2 grudnia 2021

Walne Zgromadzenie Spółki