OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Avatrix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 grudnia 2021 r. na godz. 9:30.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:
1) AVT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
2)AVT Projekty Uchwał NWZ.pdf
3)AVT Wyszczegolnienie zmian statutu spolki NWZ.pdf
4)AVT Formularz do głosowania NWZ.pdf
5)AVT Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów NWZ.pdf
6)AVT Pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ.pdf
7)AVT Pełnomocnictwo osoby prawne NWZ.pdf
8)Sprawozdanie Zarządu Avatrix SA uzasadniające połączenie.pdf
9)Sprawozdanie Zarzadu ICG uzasadniające polaczenie.pdf