Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Avatrix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 9:30.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:
1) AVT_Ogłoszenie_ZWZ_.pdf
2)AVT_Projekty_Uchwał_ZWZ_2021_.pdf
3)AVT_Pełnomocnictwo_OF_ZWZ_.pdf
4)AVT_Pełnomocnictwo_OP_ZWZ_.pdf
5)AVT_Informacja_Liczba_Akcji_Głosów_ZWZ_.pdf
6)AVT_Formularz_Głosowania_Pelnomocnik_ZWZ_.pdf